SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY | Movisio
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Rozhodování o nádraží v Brně usnadnila vizualizace
Zasadili jsme se o to, že se k poloze nádraží mohou vyjádřit všichni Brňané. Díky univerzálnímu jazyku obrazů jsme uvedli věci na pravou míru a postavili most mezi oběma názorově vyhraněnými tábory. Vizualizace přinesla do diskuse racionální argumentaci, lidé začali chápat souvislosti, porozuměli dopadům na budoucí život ve městě a mohli se rozhodnout.
27. červenec 2018

O umístění nového hlavního nádraží v Brně se řadu let vedou diskuze plné emocí. Vzniklo více variant řešení a celá kauza se zpolitizovala. Jednoduché odpovědi na obyčejné otázky Brňanům scházely. Je vůbec potřeba nádraží přemístit? Jaká lokalita je nejvhodnější a proč? Naše vizualizace umožnila každému udělat si vlastní názor.

Správně se rozhodnout

Správně se rozhodnout

V roce 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno, v níž odborníci hodnotí obě varianty z hlediska dopravního, ekonomického a urbanistického. Kolik laiků však zvládne prostudovat 1200 stran? Nabídli jsme jednodušší a účinnější řešení.

Lidé rozumějí řeči obrazů

Lidé rozumějí řeči obrazů

Rozhodli jsme se pro dynamickou vizualizaci – protože obyčejný zákres do leteckého snímku je přece nuda! Obsah studie jsme převedli do realistické podoby a ukázali jsme fungování obou variant umístění nádraží v pohybu. Využili jsme při tom letecké snímky, 3D grafiku a zákresy do videa.

Příběh budoucnosti Brna jsme ukázali jako dynamickou mozaiku, kde každý dílek představuje jednu oblast. Jak se město v důsledku stavby promění? Kudy povedou tratě, kde budou zastávky, jaké lokality se uvolní a které naopak zastaví?

„Brňané především chtějí vědět, jak zvolené řešení změní jejich každodenní život. Vizualizace perfektně splnila svůj účel, diskuze po jejím zhlédnutí byly mnohem věcnější a lidé konečně získali pocit, že rozumí tomu, o čem rozhodují.“

Ing. Josef Buriánek, Generální ředitelství, SŽDC

Konec černobílého vidění

Konec černobílého vidění

Když diskuze probudí příliš mnoho emocí, mají lidé sklon vidět věci černobíle. U složitého problému, jakým je přemístění nádraží v lidnaté metropoli, je potom těžké najít nejlepší řešení. Přehledná vizualizace si vystačí se stručným komentářem. Vše je jasné na první pohled a rozhodování je mnohem snazší.

Na souvislostech záleží

Na souvislostech záleží

Zaměřili jsme se na představení problematiky jako celku. Díky leteckým záběrům jsme přesměrovali pozornost od zatím nedořešených architektonických detailů k celému kontextu. Umístění 3D objektů do videa umožnilo lidem pochopit souvislosti, jako je například návaznost na stávající dopravní infrastrukturu.

Přínosy

Přínosy

Vizualizace zvýšila povědomí Brňanů o přestavbě železničního uzlu. Univerzální jazyk obrazů dokázal zbořit mnohé mýty a umožnil začít stavět most mezi dvěma vyhraněnými tábory. Do diskuze se vrátila racionální argumentace, lidé začali chápat souvislosti a mohli se rozhodnout.

I vaše projekty mají řadu předností.

Ukažte je světu!
Další případová studie
KAPSCH
Předvedli jsme, kudy vede cesta za chytrým městem
4. září 2017
###message