KAPSCH | Movisio
KAPSCH
Předvedli jsme, kudy vede cesta za chytrým městem
Společnost Kapsch má dlouhodobou vizi rozvoje dopravy v chytrých městech a chce ji srozumitelně představit veřejnosti. Vytvořili jsme proto sérii animací, které ukazují, jak nová řešení pomohou snížit minimalizovat emise nebo snížit kolony v centrech měst.
4. září 2017

Jsme dlouhodobým dodavatelem animací a edukačních videí pro skupinu Kapsch, která poskytuje řešení v oblasti provozu mýtných systémů, telekomunikací a ICT služeb. Pro českou a rakouskou pobočku jsme připravili desítky animovaných videoprezentací, které pomáhají vysvětlovat myšlenku inteligentních měst.

Galerie

/

Ukázat chytrý nápad

Ukázat chytrý nápad

Prostřednictvím animací chtěla společnost Kapsch seznámit veřejnost a své obchodní partnery s technickými aspekty nových systémů v oblasti řízení dopravy ve městech a ukázat, jaké výhody přinášejí – ať už jde o plynulost dopravy, řízení ekologické zátěže nebo evidenci vozidel a jejich oprávnění či emisních tříd. Animace slouží také pro  (vzdělávání) obchodních zástupců společnosti.

Nové technologie mění naše životy a proměňují prostředí, ve kterém žijeme. Animace pomáhají věrohodně a realisticky popsat, jaká bude naše budoucnost.

Virtuální lidé v pohybu

Virtuální lidé v pohybu

Zvolili jsme formu animace, která je pro vysvětlování fungování nejvhodnější. Nejprve jsme vytvořili virtuální město s ulicemi, domy a zelení. Takové, které byste mohli najít na jakémkoliv světadílu. Potom přišla na řadu auta a lidé.


Nejsložitější částí animace byli lidé v pohybu – důležité bylo, aby vypadali přirozeně. Postavy jsme rozpohybovali pomocí motion capture. Jedná se o převádění nahraného reálného pohybu osob do digitální podoby, z níž pak vytváříme kompletně animované postavy. Využili jsme knihovny pohybů aplikované na high poly modely, které při detailních záběrech vypadají přirozeně.

Videa pro celý svět

Videa pro celý svět

Důležitým parametrem byla univerzálnost využití videoprezentací, které jsou určeny k používání po celém světě. Tomuto požadavku jsme museli přizpůsobit zejména vzhled virtuálního města. Připravili jsme anglickou a německou jazykovou mutaci videí.

Parádní jízda

Parádní jízda

Při animaci aut jsme se zaměřili na správné fyzikální chování vozidel při přejezdu  překážek, nájezdů a na křižovatkách – bylo důležité, abychom vymodelovali fyzikálně přesný pohyb jako v reálném světě (například pohyb podvozku či naklánění auta…).

Přínosy

Přínosy

Animace umožňují jednoduše objasnit princip fungování inteligentních systémů a jejich přínosy pro život ve městech. Klient je využívá pro komunikaci s veřejností, obchodními partnery i pro interní potřeby.

Animovaná prezentace
Edukační animace
Schématická animace
3D model
3D animace
3D

I vaše projekty mají řadu předností.

Ukažte je světu!
Další případová studie
MAIN POINT PANKRÁC
Virtuální realita je zážitek, který opravdu prodává
30. srpen 2017
###message