SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY | Movisio
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Rozhodování o nádraží v Brně usnadnila vizualizace
Zasadili jsme se o to, že se k poloze nádraží mohou vyjádřit všichni Brňané. Díky univerzálnímu jazyku obrazů jsme uvedli věci na pravou míru a postavili most mezi oběma názorově vyhraněnými tábory. Vizualizace přinesla do diskuse racionální argumentaci, lidé začali chápat souvislosti, porozuměli dopadům na budoucí život ve městě a mohli se rozhodnout.
27. červenec 2018

O umístění nového hlavního nádraží v Brně se řadu let vedou diskuze plné emocí. Vzniklo více variant řešení a celá kauza se zpolitizovala. Jednoduché odpovědi na obyčejné otázky Brňanům scházely. Je vůbec potřeba nádraží přemístit? Jaká lokalita je nejvhodnější a proč? Naše vizualizace umožnila každému udělat si vlastní názor.

Správně se rozhodnout

Správně se rozhodnout

V roce 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno, v níž odborníci hodnotí obě varianty z hlediska dopravního, ekonomického a urbanistického. Kolik laiků však zvládne prostudovat 1200 stran? Nabídli jsme jednodušší a účinnější řešení.

Lidé rozumějí řeči obrazů

Lidé rozumějí řeči obrazů

Rozhodli jsme se pro dynamickou vizualizaci – protože obyčejný zákres do leteckého snímku je přece nuda! Obsah studie jsme převedli do realistické podoby a ukázali jsme fungování obou variant umístění nádraží v pohybu. Využili jsme při tom letecké snímky, 3D grafiku a zákresy do videa.

Příběh budoucnosti Brna jsme ukázali jako dynamickou mozaiku, kde každý dílek představuje jednu oblast. Jak se město v důsledku stavby promění? Kudy povedou tratě, kde budou zastávky, jaké lokality se uvolní a které naopak zastaví?

„Brňané především chtějí vědět, jak zvolené řešení změní jejich každodenní život. Vizualizace perfektně splnila svůj účel, diskuze po jejím zhlédnutí byly mnohem věcnější a lidé konečně získali pocit, že rozumí tomu, o čem rozhodují.“

Ing. Josef Buriánek, Generální ředitelství, SŽDC

Na souvislostech záleží

Na souvislostech záleží

Zaměřili jsme se na představení problematiky jako celku. Díky leteckým záběrům jsme přesměrovali pozornost od zatím nedořešených architektonických detailů k celému kontextu. Umístění 3D objektů do videa umožnilo lidem pochopit souvislosti, jako je například návaznost na stávající dopravní infrastrukturu.

Přínosy

Přínosy

Vizualizace zvýšila povědomí Brňanů o přestavbě železničního uzlu. Univerzální jazyk obrazů dokázal zbořit mnohé mýty a umožnil začít stavět most mezi dvěma vyhraněnými tábory. Do diskuze se vrátila racionální argumentace, lidé začali chápat souvislosti a mohli se rozhodnout.

Najděte inspiraci i pro svůj projekt!
ČESKÁ ZBROJOVKA
Všechny varianty oblíbené malorážky ve 3D
20. červenec 2018
Souhlasím
###message