ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR | Movisio
ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR
Výjimečná stavba lodního zdvihadla ožila ve 3D animaci
Krása vodního díla je skrytá v unikátních technických detailech. Díky animaci jsme ukázali plánovanou stavbu lodního zdvihadla v plné kráse a u veřejnosti vyvolali vlnu zájmu o tuto unikátní vodní stavbu na břehu Vltavy.
30. srpen 2017

Přehrady jsou užitečné pro vodní hospodářství i energetiku, pro lodě však představují překážku. Opětovné splavnění řek umožňují lodní výtahy. Naše videoprezentace s 3D animací ukazuje, jak tato důmyslná technická zařízení fungují a jak by mělo vypadat jedno z nejočekávanějších – plánované lodní zdvihadlo Slapy na vltavské vodní cestě.

Lodní výtah, který budete obdivovat

Lodní výtah, který budete obdivovat

Ředitelství vodních cest ČR potřebovalo nástroj, který usnadní komunikaci s veřejností při projednávání záměru výstavby lodního zdvihadla Slapy. Cílem bylo představit zdvihadlo jako technicky i architektonicky atraktivní stavbu, která spolu se zdvihadlem Orlík nejen umožní opětovné splavnění Vltavy, ale bude sloužit i jako vyhledávaný turistický cíl.

Lodní zdvihadlo na Slapech je technicky nejzajímavějším a také nejsložitějším projektem na vltavské vodní cestě. Animace významně pomáhá zejména v komunikaci s veřejností.

Lodní zdvihadlo v akci

Lodní zdvihadlo v akci

Pro video v délce přesahující osm minut jsme detailně vymodelovali jednotlivé prvky a obrazem i slovem v doprovodném komentáři popsali jejich úlohu. Zobrazili jsme čekací stání pro lodě, plavební komoru, lodní výhybnu i vanu zdvihadla. Animace průjezdu lodě ukázala, jak bude lodní zdvihadlo Slapy fungovat.

Nejsložitější částí příprav bylo pořízení leteckých záběrů, do kterých jsme zakreslili dosud neexistující lodní výtah. Ukázali jsme celou stavbu při pohledu zvenčí i její zakomponování do krajiny. Pro lepší pochopení jsme využili průřez celou konstrukcí a zakreslili jsme i obslužnou komunikaci, po které jsme nechali projíždět animovaná auta.

Čeřit vodu se někdy vyplácí

Čeřit vodu se někdy vyplácí

Aby byl vizuální dojem dokonalý, věnovali jsme se mnoha detailům. Pohráli jsme si například s animací čeření vody a při průjezdu lodí plavební komorou jsme nezapomněli na pasažéry.

Lodí do Evropy

Lodí do Evropy

Lodní výtahy jsou díky atraktivnímu technickému řešení vyhledávanými turistickými cíli v celé Evropě. Ve videu jsme proto představili i některé zahraniční lodní výtahy a na mapě jsme znázornili napojení vltavské vodní cesty na evropskou síť vodních cest.

Přínosy

Přínosy

Zadavatel získal názornou prezentaci, která srozumitelným způsobem vysvětluje funkci a přínos lodního zdvihadla Slapy. Video využil při komunikaci s věřejností a dotčenými obcemi a umístil jej také na svůj web.

3D
3D animace
3D vizualizace
3D model
Technická animace
Architektonická animace
Vizualizace
Vizualizace dopravních staveb
Videokompozice
Najděte inspiraci i pro svůj projekt!
BYTY MICHLE
Ukázali jsme rezidenční projekt jako na dlani
29. srpen 2017
Souhlasím
###message