ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | Movisio
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Dálnice v krajině aneb nová D3 ve 3D
Nová dálnice je velká věc a její návrh je potřeba důkladně posoudit z různých úhlů pohledu. Proto jsme do veřejné prezentace návrhu stavby D3 přidali třetí dimenzi. Přesvědčivý vizuální styl a srozumitelně podané údaje o stavbě u občanů zabodovaly.
29. srpen 2017

Veřejný zájem je často těžké definovat. Rychlou a bezpečnou dálnici z Prahy na jih republiky potřebujeme, o konkrétní trasu přes střední Čechy se vedou spory. Ideální příležitost k využití 3D animace! Do leteckých záběrů krajiny jsme zakomponovali 3D model plánované stavby a videoprezentaci jsme doplnili animacemi, mapami a komentářem.

Naše zadání

Naše zadání

Ředitelství silnic a dálnic chtělo v nové videoprezentaci ukázat, že výstavba úseku 301-305 dálnice D3 na území středních Čech přinese nejen výrazné zkrácení cestovní doby a větší bezpečnost provozu, ale odlehčí i obcím podél současné silnice I/3. Zároveň je návrh stavby ohleduplný k životnímu prostředí. Video mělo představit trasu dálnice, řešení vybraných prvků (mimoúrovňové křižovatky, tunely, zeleň) a celkový přínos stavby.

„Každá zájmová skupina, každý jednotlivec mají svůj pohled na věc. Chceme-li najít kompromis, musíme umět vysvětlit své záměry. 3D vizualizace nám to umožňuje.“

3D model v záběrech reálné krajiny

3D model v záběrech reálné krajiny

První videokompozici jsme vytvořili už v roce 2004 pro prezentaci trasy dálnice D8. Od té doby jsme již zpracovali řadu obdobných projektů pro nejrůznější liniové stavby a mohli jsme tedy vycházet s vlastního obsáhlého know-how.

V případě D3 jsme nejprve museli nastudovat mapy a plány, podobu tunelů, mostů, křižovatek. Natočili jsme letecké záběry krajiny, kterou by měla dálnice D3 procházet. Poté jsme do videa zakomponovali jednotlivé úseky, mosty, tunely a další prvky. Divák může průběžně sledovat umístění dálnice v mapách. Dozví se také o stávajících řešeních na silnici I/3 a důvodech pro výstavbu plnohodnotné dálnice.

/

Aby příroda netrpěla…

Aby příroda netrpěla…

Dopady na životní prostředí jsou klíčovou otázkou. Ukázali jsme proto plánované zemní valy, úseky zapuštěné do krajiny, obchvaty měst, protihlukové stěny, biomosty i nově vysazenou zeleň.

Bezpečí v první řadě

Bezpečí v první řadě

Po představení bezpečnostních prvků jsme využili 3D animace. Zobrazili jsme únikové cesty pomocí propojek, nouzové pruhy a chodníky i takové detaily, jako jsou požární hydranty či bezpečnostní značení.

Přínosy

Přínosy

Díky videoprezentaci může Ředitelství silnic a dálnic snáze komunikovat s dotčenými obcemi, občanskými spolky, zástupci médií i s odborníky. Videoprezentaci mohou zájemci shlédnout na youtubovém kanálu společnosti.

3D
3D vizualizace
3D animace
3D model
Architektonická animace
Vizualizace
Videokompozice
Najděte inspiraci i pro svůj projekt!
SOLUMESH ENERGY
Představili jsme inteligentní řízení budov budoucnosti
30. srpen 2017
Souhlasím
###message