ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | Movisio
Realistické zobrazení plánované dálnice D3 ve 3D

Potřeba klienta.

U plánované dálnice D3 z Prahy na jih republiky bylo třeba ukázat, kudy povede, jaké bude mít pozitivní dopady na ulehčení dopravy v přilehlých obcích a jak ovlivní životní prostředí. Úkolem bylo nejdříve zmapovat plánovanou výstavbu a následně zanést budoucí dálnici do krajiny v její reálné podobě.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - Realistické zobrazení plánované dálnice D3 ve 3D

Naše řešení

Naše řešení

Bylo třeba najít východisko, které bude dostatečně sofistikované a přesné pro odborníky, ale zároveň pochopitelné pro laiky. Navíc musela být plánovaná vizualizace dálnice zanesena do konkrétního reálného prostředí. Začali jsme pořízením leteckých záběrů krajiny, kudy bude dálnice procházet. Do reálného prostředí jsme pak díky 3D modelování a animaci navrhli veškeré prvky plánované výstavby dle projektové dokumentace - tunely, úseky, mosty i biokoridory.

Náš konečný výsledek.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - Náš konečný výsledek.

Náš konečný výsledek.

Výsledné video reálně zobrazuje jednotlivé úseky chystané dálnice. Průběžně divák sleduje pozici dálnice v mapě a je zřetelně vidět jak dálnice ulehčí přilehlým obcím, urychlí průjezd trasy a zvýší bezpečnost. Návrh také znázorňuje ohleduplnost k životnímu prostředí výstavbou biokoridorů, tunelů a zeleně. Výsledkem je videoprezentace, která je realistická, ale také edukativní a do jisté míry zábavná.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - Náš konečný výsledek.
Projekt v číslech
3
komplexní animace
130tis.+
zhlédnutí
×
Souhlasím
###message