METROPROJEKT | Movisio
Projeďte se pražským metrem po budoucí trase D

Potřeba klienta.

Veřejné projekty vždy spojuje střet zájmů zainteresovaných skupin a to i v případě, že se plánuje věc prospěšná a užitečná. Společnost Metroprojekt hledala způsob, kterým představí plánovanou trasu D pražského metra široké veřejnosti. Celá trasa měla ukazovat zasazení do současné zástavby a vyzdvihnout architektonické a technické zajímavosti jednotlivých stanic.

METROPROJEKT - Projeďte se pražským metrem po budoucí trase D

Naše řešení

Naše řešení

Prezentace musela být popisná, srozumitelná a zároveň přitažlivá pro široké publikum. Zvolili jsme tedy kombinaci různých stylů a provedení. Zkombinovali jsme 2D i 3D vizualizace spolu s reálnými místy, kudy bude trasa vedena. Cílem bylo vytvořit krátký dokument a to dokonce s reálnými herci.

Konečný výsledek

METROPROJEKT - Konečný výsledek

Konečný výsledek

Celým 11ti minutovým videem provede moderátor, který ukazuje, kudy trasa vede a přibližuje zajímavé technologie - soupravy bez řidiče či skleněné stěny oddělující nástupiště od kolejiště. Do leteckých snímků stávající zástavby jsme zasadili 3D modely plánovaných stanic. Video je doplněno o celou řadu doprovodný animací z nástupišť a vlakových souprav. Nezapomínáme ukázat i provázanost se stávající dopravní infrastrukturou.

METROPROJEKT - Konečný výsledek
Projekt v číslech
11
minut animací
30
profesionálních herců
10
stanic metra ve 3D
×
Souhlasím
###message